Ostatnie spotkanie w 2012 wypadło w szczególny dzień 6.12. Przy stosownej lekturze (Jarosław Mikołajewski „

Święty Mikołaj”) dzieci dowiedziały się kim był i gdzie żył prawdziwy św. Mikołaj i dlaczego został swiętym. A potem, jak to zwykle bywa w niezwykłe dni …