Karina Langkamp

Karina Langkamp

Przewodnicząca Zarządu
Nazywam się Karina Langkamp i pochodzę z miejscowości Głogówek koło Opola. Mieszkam w Dreźnie od 1996 roku i pracuję tu jako nauczyciel w szkole specjalnej skoncentrowanej na rozwoju intelektualnym.

Mila Kristlib

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Nazywam się Marta, Mila Kristlib i pochodzę z Kołobrzegu. Mieszkam w Dreźnie od 2005 roku. Pracuję jako psycholog.
https://kristlib.com/

M. Andreas Sembdner

Skarbnik
Nazywam się Andreas Sembdner. Urodziłem się w Elsterwerdzie i od 1979 roku mieszkam w Dreźnie. Przez wiele lat działałem aktywnie w administracji Kościoła ewangelickiego i w dalszym ciągu  opiekuje się duszpasterstwem na lotnisku.

Eryka Tsetsilas

Pochodze z Podlasia i jestem w Dreźnie od 16 lat. Obecnie pracuję w hotelu. Z Polonią jestem związana od 6 lat, gdzie dbam o kulinarny kunszt naszych licznych wydarzeń.

Kamila Pałeszniak

Nazywam się Kamila Pałeszniak i mieszkam w Dreźnie od 2018 roku. Pracuję jako asystent w biurze inżynieryjno-architektonicznym i z przyjemnością wspieram Polonię Drezno. Ponieważ często spotykam się z polskimi rodzicami w Dreźnie i zawsze mam otwarte ucho na nowe pomysły czy potrzeby rodziców i dzieci, zajmę się w Polonii Drezno tematami dotyczącymi wydarzeń dla dzieci.

Maciej Kosinski

Nazywam się Maciej Kosinski i dorastałem w Chełmnie. Mieszkam w Dreźnie od 2003 roku i pracuję tutaj jako nauczyciel w szkole średniej.

Albert Langkamp

Nazywam się Albert Langkamp, ​​pochodzę z Wallenhorst niedaleko Osnabrück i mieszkam w Dreźnie od 1994 roku. Pracuję tutaj na Politechnice w Dreźnie w Instytucie Lekkich Konstrukcji i Technologii Polimerów, gdzie jestem odpowiedzialny za współpracę z polskimi partnerami naukowymi.