Celem tego projektu jest przedstawienie na naszej stronie tych „wyjątkowych” i tych zupełnie „zwyczajnych” osób polskiego pochodzenia żyjących w Dreźnie, ich dorobku i wkładu do kulturowego, politycznego, ekonomicznego życia miasta oraz wynikających z ich działań korzyści dla Drezna i jego mieszkańców. Pragniemy przyczynic się do polepszenia obrazu Polaków w Dreźnie, ukazania ich roli w rozwoju miasta i przełamania panujących uprzedzeń i stereotypów.