Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym Polaków oraz przyjaciół i sympatyków Polski.

Naszym celem statutowym jest kultywowanie i rozpowszechnianie polskiej kultury, języka oraz tradycji polskich na terenie Drezna i okolic. Organizujemy spotkania literackie, koncerty i wystawy artystyczne polskich twórców, a także angażujemy się w imprezy prezentujące wielokulturowość Drezna. Działamy na rzecz Polaków oraz dzieci polskiego pochodzenia reprezentując ich interesy wobec organizacji rządowych i pozarządowych. Nasze działania mają na celu kształtowanie pozytywnego obrazu Polaków w Dreźnie, ukazywanie ich roli w rozwoju miasta oraz przełamywanie panujących uprzedzeń i stereotypów. Jesteśmy niezależni od partii politycznych oraz  organizacji wyznaniowych.

Nota historyczna

Powstałe 16.10.2008 r. w Dreźnie Stowarzyszenie Polonia-Dresden e.V. jest bezpośrednim kontynuatorem założonego 28.05.1994 r. Stowarzyszenia Polaków w Saksonii i Turyngii, którego wieloletnią przewodniczącą była pani Stanisława Gehrisch.

Mamy na koncie liczne wydarzenia kulturalne z udziałem m.in. takich gości jak prof. Jan Miodek, prof. Krzysztof Ruchniewicz, Jacek Dehnel, czy artyści Piwnicy pod Baranami.

Naszą tradycją jest Polonijny Dzień Dziecka oraz doroczne uczestnictwo w Międzynarodowych Dniach Kultury w Dreźnie.

Polonia-Dresden pielęgnuje i promuje swoje kulturowe i historyczne dziedzictwo oraz angażuje się lokalnie w bieżące sprawy związane z polską kulturą i językiem.

Do najważniejszych tego typu przedsięwzięć należy pomoc w przywróceniu nauki języka polskiego, jako ojczystego, akcja powstrzymania planów zamknięcia Muzeum J.I.Kraszewskiego w Dreźnie, będącego oficjalną siedzibą Stowarzyszenia, przekazanie listu J.I.Kraszewskiego skierowanego do włoskiego króla Emanuela II dla Muzeum, czy też remont grobowca najznakomitszej polskiej śpiewaczki sopranowej XIX wieku – Marceliny Sembrich – Kochańskej.

Dane Bankowe:

IBAN: DE78 8505 0300 3200 0675 00
BIC: OSDD DE 81 XXX

Bank: Ostsächsische Sparkasse, Dresden