Kiedy zgłosić się do psychologa?
-osoby doświadczające problemów w życiu lub cierpiące z powodu objawów (zaburzenia lękowe, depresyjne, emocjonalne czy osobowości)
-pary lub małżeństwa w kryzysie
-rodziny zmagające się z chorobą jednego jej członka czy niepokojącym zachowaniem u dziecka

Czym jest konsulatcja psychologiczna?
Jest to jednorazowe spotkanie mające na celu określenie charakteru zgłaszanego problemu (np. na czym polega oraz jakie moga byc jego źródła) oraz wskazanie możliwych metod jego rozwiązania.

Rodzaje pomocy psychologicznej
1.Poradnictwo psychologiczne
2. Coaching (rozwoj osobisty)
3. Interwencja w kryzysie
4. Psychoterapia
5.Przekierowanie do innego specjalisty: psychiatra, endykronolog, neurolog
6. Farmakoterapia (wsparcie lekami)
7. Hospitalizacja

Adn. 1 Poradnictwo psychologiczne
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne są to jedno – kilkuspotkaniowe sesje z psychologiem, służące wstępnemu zorientowaniu się w problemie i rozpoznaniu potrzeb klienta, pomagające określić trudności i ustalić najbardziej adekwatną formę pomocy. Konsultacje / poradnictwo przeznaczone są zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich.

Adn. 2 Coaching
Coaching (rozwój osobisty) jest formą rozwoju osobistego, w ktorej psycholog pomaga klientowi w osiągnięciu osobistych sukcesów i uzyskaniu przez niego upragnionych rezultatów w życiu prywatnym i zawodowym

Adn 3 Interwencja kryzysowa
Kolejna formą pomocy, jaka może zostać zaproponowana po konsultacjach psychologicznych jest również krótkoterminowa. Interwencja kryzysowa to pomoc w nagłych przypadkach, jakim są momenty wystąpienia kryzysu psychicznego. Ich typową cechą jest przekraczanie naszych zdolności do radzenia sobie i duża zmienność objawów. Dlatego często ważne jest szybkie zgłoszenie się po pomoc (np. w przypadku gwałtu, śmierci samobójczej bliskiej osoby).

Adn. 4 Psychoterapia
-Jest to proces między psychoterapeutą oraz pacjentem/klientem mający na celu zmianę zachowań i postaw osoby zgłaszającej się na leczenie
– Jest to forma pomocy dążąca do zmiany bardziej całościowej niż w przypadku interwencji kryzysowej czy pomocy psychologicznej
-Psychoterapia jest metodą leczącą w zaburzeniach nerwicowych i osobowości.

Adn 5 Przekierowanie do innego specjalisty
Podczas konsultacji psychologicznych lub w trakcie pomocy psychologicznej specjalista może skierować Cię na konsultacje do lekarza. Moze to byc konsultacja z psychiatrą, endokrynologiem lub neurologiem.

Adn. 6 Farmakoterpia
Przy niektórych zaburzeniach zalecana jest farmakoterpia. Leki przypisuje psychiatra, nie psycholog. W epizodach cieżkiej depresji zalecane jest łączenie leczenia psychoterapeutycznego i farmakoterapii.

Adn. 7 Hospitalizacja
Przy niektorych zaburzeniach zalecana jest hospitalizacja. Przekierowanie do szpitala psychiatrycznego czy psychosomatycznego wystawia lekarz lub psychoterapeuta.

Roznice pomiedzy farmakoterapia a poradnictwem psychologicznym
Poradnictwo psychologiczne – niewielka liczba spotkań, w trakcie których osoba wspomagana uzyskuje podstawowe informacje i wskazówki dotyczące sposobów rozwiązania aktualnej sytuacji trudnej. Zadaniem psychoterapeuty jest stworzenie warunków do wzmocnienia wewnętrznej siły i dojrzałości jednostki, dzięki którym będzie ona potrafiła samodzielnie radzić sobie w przyszłości z życiowymi wyzwaniami.

Rodzaje, nurty psychoterapii:
– Psychodynamiczny
– Psychoanalityczny
– Behawioralny
– Systemowy
I inne

Psychoterapia online
Psycholog online prowadzi psychoterapię w formie kontaktu online a nie spotkania bezpośredniego. Powazne zaburzenia psychiczne wymagaja interwencji bezposredniej przez specjalistę. Ważne jest aby sprawdzić kwalifikacje terapeuty, który prowadzi terapię online. Osoba taka powinna miec ukonczone studia psychologiczne i szkole w danym nurcie psychoterapii. Pozatym wazne jest aby wyjasnic na poczatku zasady platnosci oraz zapytac o rodzaj przeprowadzanej terapii.

Gdzie zgłosić się o pomoc:
Gabinety Psychoterapii (Psychotherapeutische Praxis)
Ośrodki pomocy psychicznej (Ambulanzen tzw. PIA)
Poradnie (Beratungstelle)
Kliniki
Kliniki dzienne

Jak poszukać terapeuty/lekarza mówiącego po polsku? https://asu.kvs-sachsen.de/arztsuche/

Przydatne Adresy: www.rodzinawberlinie.de Tu można znaleźć informacje nt. poradni dla migrantów, miejsc wsparcia oraz numetr telefonu zaufania w j. polskim.

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) Ośrodki pomocy psychicznej (zarówno pomoc psychologiczna jak i psychiatryczna oraz farmakoterpia).

https://www.mkh-dresden.de/medizin-pflege/psychiatrische-institutsambulanz/psychiatrische-institutsambulanz

https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/psy/behandlung/ambulantes-behandlungsangebot

https://www.klinikum-dresden.de/psych_khdf/Ambulanzen_Sprechstunden/Psychiatrische+Institutsambulanz+Friedrichstadt.html

Przydatne Adresy w Dreznie:

-PIA Städtisches Klinikum Friedrichstadt, Weiße Hirsch

-PIA Uniklinikum Dresden

-PIA St.-Marien- Krankenhaus

Telefony zaufania, czynne codziennie od 17 do 23 pod numerem: 0351-8041616
Pomoc całodobowa w nagłych kryzysach psychicznych: Psychosoziale Notfallversorgung DRK, 24h/dobę, 08000 365 000

Opracowanie Katarzyna Dreger-Zemmrich, Psycholog i Psychoterapeuta