W Dreźnie powstała szkoła języka polskiego: Po polsku. Sprachtreffen Polnisch.
W chwili obecnej szkoła organizuje lekcje online. Rejestracja: kontakt@polnischkurse-dresden.de.