Fundacja PATRIA NOSTRA zaprasza do udziału w V edycji konkursu historycznego „Patria Nostra”. Jest to wydarzenie o nowoczesnej formule, skierowane do polskiej młodzieży w wieku 12-19 lat z Polski oraz z całego świata.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o historii oraz dziedzictwie kulturowym Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.