Saksonia, jako sąsiad Polski, oferuje wiele interesujących historii o kobietach, które same lub ich rodziny pochodzą z Polski. Niestety, kobiety te są często pomijane podczas wycieczek po mieście lub w przewodnikach.

Dzięki tej specjalnej wycieczce po mieście chcemy opowiedzieć historie tych kobiet i uhonorować ich osobisty wkład w rozwój Drezna i Wolnego Państwa Saksonii.

Zapraszamy na spotkanie z Barbarą Jagielonką, Wandą Bibrowicz-Wislicenus, Klementyną Hoffman z domu Tanska, Różą Luksemburg i wieloma innymi kobietami.