W 1759 roku przeniósł się do Warszawy księgarz drezdeński Michał Groell (1722-1798), który otworzywszy w stolicy Polski księgarnię i drukarnię wydawał w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII w. m.in. przekłady dzieł polskich (m.in. F. Karpińskiego, F.D. Kniaźnina, I. Krasickiego, A. Naruszewicza, J.U. Niemcewicza, S. Trembeckiego, F. Zabłockiego) na język niemiecki, wprowadzając je na rynek zagraniczny, m.in. na targi lipskie. Jednocześnie Groell krzewił na gruncie polskim idee oświecenia (liczne przekłady na polski współczesnej literatury europejskiej), a w okresie Sejmu Wielkiego stał się głównym wydawcą literatury politycznej obozu reformy. Groell zasłużył się wielce narodowi polskiemu i polskiej literaturze.

Na wyższych uczelniach Drezna studiowało wielu Polaków, jak np. filolog klasyczny Leon Sternbach (1864-1940) – 1892-1935 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i członek Polskiej Akademii Umiejętności; architekt Rudolf Świerczewski (1887-1943) – 1915-39 prof. Politechniki Warszawskiej, projektant szeregu monumentalnych budowli w Warszawie, m.in. gmachów Banku Gospodarstwa Krajowego (1927) i Ministerstwa Komunikacji (1928), czy muzyk Maurycy Karasowski (1823-1892), krytyk muzyczny, wiolonczelista i kompozytor. Po 1945 roku uczeni polscy: Wacław Olszak (1970), Józef Popkiewicz (1974), Wojciech Świętosławski i Leon Mroczkiewicz otrzymali doktoraty honoris causa drezdeńskiego Technische Universitat, a Stanisław Iwaszkiewicz tutejszej Akademii Medycznej.

W Dreźnie urodziło się i zmarło szereg Niemców związanych z Polską i Polaków. Urodzili się tu m.in.: August II Mocny (1670-1733) – król Polski od 1697; August III (1696 – 1763) – król Polski od 1733; Aleksander Bronikowski (1783-1834) – powieściopisarz; Alojzy Bruehl (1739- 1793) – starosta warszawski, generał wojsk polskich; Fryderyk August (1750-1827) – 1807-15 książę warszawski; August Moszyński (1731-1786) – znany architekt; August Sułkowski (1729- 1786) – antreprener teatru polskiego; Stanisław Szymański (1901-1964) – teolog katolicki. Zmarli tu natomiast m.in.: Barbara Jagiellonka (1478-1534) – królewna polska i księżna saska; Jan Bobrowicz (1805-1881) – sekretarz senatu Wolnego Miasta Krakowa, zasłużony wydawca polskich książek w Lipsku, muzyk; Kazimierz Brodziński (1791-1835) – poeta i krytyk literacki; Aleksander Bronikowski (1783-1834) – powieściopisarz, Bogumił Dawison (1818-1872) – wielki aktor teatralny; Tomasz Grabowski (1787-1840) – senator Królestwa Polskiego; Karol Hoffman (1798- 1875) – historyk, pisarz polityczny, członek krakowskiej Akademii Umiejętności; Jan z Ząbkowic (zm. 1446) – teolog, profesor Akademii Krakowskiej i 1431-33 prowincjał dominikanów w Polsce; Maurycy Karasowski (1823-1892) – ceniony muzyk i krytyk muzyczny; Franciszek Kleeberg (1888-1941) – generał W.P.; Jan Konopacki (1831-1918) – kompozytor; Józef Korzeniowski (1797- 1863) – dramaturg, powieściopisarz; Franciszka Krasińska (1744-1796) – księżna kurlandzka; Teodor Leszetycki (1830-1915) – wybitny pianista; Gustaw Olizar (1798-1865) – poeta, pamiętnikarz, działacz niepodległościowy; Adelina Paschalis (1847-1925) – śpiewaczka operowa o pięknym głosie, występowała w operach europejskich i amerykańskich; Michał Radziwiłł (1778- 1850) – generał W.P., senator Królestwa Polskiego; Wanda Starzewska-Dawison (zm. 1859) – aktorka teatralna; Aleksander Wielopolski (1803-1877) – działacz polityczny, 1862-63 naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego; Roman Zamorski (1822-1843) – poeta, tłumacz.

Na drezdeńskim cmentarzu katolickim są liczne groby Polaków. Tylko do 1870 roku było tu pochowanych około 150 znanych Polaków m.in. Kazimierz Brodziński, gen. Stanisław Woyczyński, pułkownik Aleksandr Potocki, senator Maciej Wodziński.

Marian Kałuski 

Żródło:

https://docplayer.pl/6892657-Polacy-w-niemczech-w-dreznie.html