S

„Szymon Kowalski gra… – Podróż muzyczna po Polsce” to cykl trzech koncertów fortepiano­wych młodego pianisty polskiego pochodzenia, Szymona Kowalskiego.

Koncerty ułożone są w formie sentymentalnej podróży muzycznej śladami polskiej muzyki fortepianowej skomponowanej na przełomie ostatnich trzech stuleci. Państwa przewodnikiem jest śpiewaczka operowa Johanna Reich, która zaprezentuje Państwu wybranych kompozytorów oraz opowie o znaczeniu i wpływie poczszególnych kompozytorów na rozwój polskiej muzyki klasycznej.

Pierwsza podróż rozpocznie się utworami Marii Szymanowskiej, która w świecie muzyki uważana jest za wielką kompozytorkę ery przedchopinowskiej. Drugim kompozyto­rem prezentowanym podczas pierwszej podróży jest Fryderyk Chopin.

W ramach drugiej podróży pianista zabierze Państwa na wy­cieczkę w XIX i XX wiek i zaprezentuje mało znaną twórczość fortepianową znakomitych polskich artystów 'złotej ery fortepianu’: Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ignacego Friedmana, reprezentantów tzw. szkoły pianistycznej Teodora Leszetyckiego.

Cykl koncertów zakończy trzecia podróż, podczas której zaprezentowana zostanie fortepianowa muzyka Karola Szymanowskiego, Wiktora Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i innych kompozytorów polskich XX wieku. Prezentacja muzyki współczesnych kompozytorów nadaje ostatniemu koncertowi specjalny charakter promując najnowszą polską muzykę klasyczną i ukazując jej tendencje rozwojowe.

Miejsce: Dresdner Piano Salon 

Pierwsza podróż: 27.09.2013, godz. 20:00

Druga podróż: 25.10.2013, godz. 20:00

Trzecia podróż: 29.11.2013, godz. 20:00


Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kutury i Mediów 
 
Das Projekt wird gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.