Szanowni Rodzice,

Zbliża się termin składania wniosków na lekcje języka polskiego jako języka ojczystego w roku szkolnym 2019/2020. Landesamt für Schule und Bildung informuje, że termin składania wniosków jest do 17 czerwca 2019 r. Dyrektorzy szkół powinni przekazać Państwu formularze zgłoszeniowe. Moga je Państwo również pobrać poniżej z naszej strony w wersji pdf (Interessentenblatt HU 19-20), wypełnic i przekazac do sekretariatu w szkole, do której uczęszczają dzieci.

Wszystkie dzieci, które uczęszczały na lekcje języka ojczystego w roku szkolnym 2018/2019 otrzymają na swoich świadectwach szkolnych informację o dodatkowych lekcjach języka polskiego, w których brały udział.