KONKURS PLASTYCZNY NA NAJLEPSZY PLAKAT

Konkurs jest częścią projektu „Nieznana twórczość Tymoteusza Karpowicza w interpretacji plastycznej w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin’’organizowanego przez stowarzyszenie Polonia Dresden e.V przy wsparciu Ambasady RP w Berlinie oraz we współpracy z panią dr hab Joanną Roszak prof. IS PAN. Jest skierowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Przedmiotem konkursu jest plastyczna interpretacja fragmentu poezji Tymoteusza Karpowicza w formie plakatu z wykorzystaniem koloru zielonego, nawiązującego do miejsca urodzenia poety – wsi Zielona koło Wilna na Litwie. Punktem kulminacyjnym będzie wystawa prezentująca prace oraz wręczenie nagród laureatom w RBWD, Forum am Carolaplatz w Dreźnie.

Tymoteusz Karpowicz urodził się w roku 1921 we wsi Zielona na Wileńszczyźnie. We Wrocławiu ukończył studia polonistyczne, tu pracował dla „Poezji“ i  „Odry“. Od 1956 roku był redaktorem tygodnika „Nowe sygnały“. W 1973 roku otrzymał stypendium naukowe na University of Illinois w Chicago, nigdy nie powrócił na stałe do kraju. Ostatni tom wierszy „Słoje zadrzewne“ był nominowany do Nagrody Literackiej Nike w roku 2000.Był lingwistą, dramaturgiem, ale przede wszystkim poetą, dla którego niewyczerpanym źródłem inspiracji była natura, element ogrodu, który sam z pasją uprawiał na tyłach swojego domu w Stanach Zjednoczonych, pomimo nabytej niepełnosprawności. Jako dziecko stracił w wypadku lewą dłoń, co nie przeszkodziło mu w dorosłym wieku być zapalonym ogrodnikiem, czym zyskał sobie przydomek „jednorękiego ogrodnika“. Praca w ziemi była dla niego wizualizacją wiecznej wędrówki, odwracania istnień:od narodzin do śmierci, od śmierci do narodzin. O swojej poezji mówił jako o nieistniejącym ogrodzie, w swojej twórczości szukał harmonii i symetrii. Jego własny ogród, ten istniejący, był plątaniną roślin, ziół, warzyw, zdobiony plastikowymi figurkami zwierząt, np.sów, kotów chroniących drzewa przed szpakami. W ogrodzie znajdował się również ogromny karmnik. Ogród zwany był zieloną architekturą. Według poety rośliny posiadały energię twórczą.

Książki (wybór):

 • Legendy pomorskie, 1948 – proza poetycka
 • Żywe wymiary, 1948 – poezje
 • Gorzkie źródła, 1957 – poezje
 • Kamienna muzyka, 1958 – poezje
 • Znaki równania, 1960 – poezje
 • W imię znaczenia, 1962 – poezje
 • Trudny las, 1964 – poezje
 • Opowiadania turystyczne, 1966 – w nich 2 opowiadania konkursowe Karpowicza
 • Wiersze wybrane, 1969 – poezje
 • Odwrócone światło, 1972 – poezje
 • Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni, 1975 – teoria poezji
 • Rozwiązywanie przestrzeni: poemat polimorficzny (fragmenty), 1989 – poezje
 • Słoje zadrzewne, 1999 – poezje
 • Małe cienie wielkich czarnoksiężników. Zarejestrowane w paśmie cyfr od 797 do 7777 (pośmiertnie), 2007 – szkice

Nagrody:

 • nagroda m. Wrocławia (1957), 
 • Nagroda ZAIKS-u (1961), 
 • Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1975), 
 • nagroda The Illinois Art Council (dwukrotnie), 
 • nagroda miesięcznika „Odra” (2000), 
 • nominowany do literackiej nagrody Nike (2000),
 • nagroda Czterech Kolumn (2001).

Słowa przewodnie konkursu to METAFORA; KOLOR ZIELONY; OGRÓD, EKSPERYMENT, ODOSOBNIENIE, EMIGRACJA.

Projekt Stowarzyszenia Polonia‑Dresden. Projekt współfinansowany przez Ambasadę RP w Berlinie w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.