1. Środa 02.10.2019, godz. 19:00, Muzeum Kraszewskiego :Misch-Masz (polsko-niemieckie spotkania). Tym razem pani Dr. Angelique Leszczawski-Schwerk będzie opowiadać o bardzo ciekawym mieście Leopolis / Lwów / L´viv / Lemberg.


Niedziela 06.10.2019, godz. 15:00, Muzeum Kraszewskiego : Wykład pt. „Spontane Revolte? Die jugendlichen Subkulturen (Skinheads, Punks, Fußballfans) in der Volksrepublik Polen und ihre antistaatliche Tätigkeit“ („Spontaniczna rewolta? Subkultury młodzieżowe (skinhedzi, panki, kibice) w PRLu i ich działalność antypaństwowa”) Dr. Dariusza Wojtaszyna z Uniwersytetu Wrocławskiego.