Ogłaszamy konkurs!

Do września czekamy na wesołe fotografie, które przedstawiają polskie akcenty w Dreźnie. Technika dowolna
im śmieszniejsze tym lepsze 🙂 zdjęcia będą opublikowane w naszym kalendarzu na rok 2023!

Niedługo chcemy zorganizować warsztat fotograficzny, na którym będzie można dowiedzieć się wiele o sztuce i technice fotografii.

Prosimy o wysyłanie swoich prac na adres:

info@polonia-dresden.de


Konkurs fotograficzny „Polskie Drezno“

Autor przesłanych prac oświadcza i jednocześnie wyraża zgodę  na prawa autorskie w ramach konkursu fotograficznego „Polskie Drezno” organizowanego przez Polonia – Dresden e.V.

Akceptuję warunki konkursu i deklaruję:

1. Posiadam wszelkie prawa, w szczególności prawo do dysponowania nadesłanym zdjęciem, prawa autorskie, prawo do znaków i zaświadczam, że prawa osób trzecich nie są łamane.

2. Zapewniam, że publikacja zdjęć nie narusza praw osób trzecich.

3. Potwierdzam, że wszystkie przedstawione na zdjęciu osoby, jeśli stanowią główną część obrazu, zgadzają się z publikacją ich wizerunku we wszystkich mediach Polonia – Dresden e.V,

4. Przyznaję  Polonia – Dresden e.V, nieograniczone czasowe i terytorialne prawa użytkowania nadesłanych zdjęć.

5. Jestem poinformowany, że moje dane osobowe, zostały zapamiętane w związku z przeprowadzanym konkursem i są przechowywane zgodnie z europejską ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Jestem poinformowany, że w razie naruszenia regulaminu konkursu, Polonia – Dresden e.V zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia z udziału w konkursie.

7. Jestem poinformowany, że zdjęcia z niemoralnymi motywami będą bez dalszych wyjaśnień usunięte z konkursu.

8. Biorąc udział w konkursie, zgadzam się, że mój (mojego podopiecznego/dziecka) wizerunek zostaną wykorzystane do publikacji (druku, online, serwisy społecznościowe).

9. Wyrażam zgodę na publikowanie i prezentowanie moich zdjęć w formie drukowanej i cyfrowej.

10. Jestem poinformowany, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na publikację mojego wizerunku i zapamiętywanie moich danych osobistych.

Konkurs fotograficzny jest częścią Projektu i jest współfinansowany ze środków polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
za pośrednictwem Ambasady RP w Berlinie