Uczcijmy to razem!

Narodowe Święto Niepodległości w Polsce obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918. 

Święto to zostało ustanowione w 1937 roku dwa lata po śmierci Józefa Piłsudskiego, a przecież to z nim kojarzony jest ten dzień. 11 listopada Rada Regencyjna wydała odezwę, w której przekazała w ręce Józefa Piłsudskiego władzę wojskową. Nazajutrz wydał on pierwszy rozkaz skierowany do podległych mu żołnierzy. Oto fragment: „Żołnierze! Obejmuję nad Wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej Ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej blasku. Z Wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej, z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej Obywateli. Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych (…). Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne celebrowanie polskich świąt państwowych było niemożliwe. Mimo to pamiętano o Święcie Niepodległości. W dniach poprzedzających 11 listopada na murach, ogrodzeniach, płytach chodnikowych pojawiały się afisze, ulotki i napisy „Polska żyje”, „Polska zwycięży”, „Polska walczy”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „11.XI.1918″. Również w okresie PRL obchody odzyskania niepodległości 11 listopada organizowane były nielegalnie. Oficjalnie Święto Niepodległości przywrócono w 1989 roku dzięki Solidarności. W Polsce mamy wiele świąt państwowych ale tylko trzy są dniem wolnym od pracy.