Pierwsze spotkanie Drezdeńskich Kompletów Polonijnych odbyło się w lutym 2012r. pod hasłem: „Ulubione gry i zabawy”. Odpowiedzialną za projekt jest Agnieszka Gryz Männig

W ramach wspólnego projektu Polonii Dresden e.V. i Conduco e.V. odbywają się raz w miesiącu DREZDEŃSKIE KOMPLETY POLONIJNE dla dzieci w Muzeum J.I. Kraszewskiego.

Celem spotkań jest doskonalenie znajomości języka i kultury polskiej oraz przekazywanie szeroko pojętej wiedzy o Polsce. Spotkania organizowane w formie wykładów i warsztatów odbywają się raz w miesiącu. Program spotkań dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.
W zależności od tematu i formy spotkania przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Projekt odbywa się z udziałem różnych partnerów zajmujących się upowszechnianiem polskiej kultury.


Rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w programie Drezdeńskie Komplety Polonijne, którzy nie otrzymują zaproszeń prosimy o przesłanie swoich danych adresowych na kontakt@vialingua.eu

Drezdeńskie Komplety Polonijne poszukują osób chętnych do zaangażowania się w program comiesięcznych spotkań edukacyjnych dla dzieci!

Jeżeli

– wykonujesz ciekawy zawód,

– masz hobby, którym chciałbyś podzielić się z polskimi dziećmi,

– znasz interesujące miejsca,

– posiadasz wiedzę, którą chciałbyś przekazać dalej,

napisz do koordynatora DKP na adres kontakt@vialingua.eu