Gąska Balbinka towarzyszyła dzieciom na pierwszym spotkaniu Klubu Małego Czytelnika w Muzeum Kraszewskiego, które odbyło się w marcu 2012r.